ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall huvudsakligen vara att utan avseende å trosbekännelse, börd eller hemortsrätt söka rädda fattiga barn och ungdom från såväl fysiskt som moraliskt elände genom att antingen skaffa dem goda privata hem eller ock giva dem uppfostran i Stiftelsen tillhöriga kolonier å landet, där barnen skola sammanföras till små familjer, var och en i sitt särskilda hem under en gudfruktig husmoders vård och ledning. Å dessa kolonier skola barnen vid sidan av och efter slutad skolgång sysselsättas med praktiskt arbete, gossarna i främsta rummet med jordbruk och trädgårdsskötsel, men i mån av möjlighet även med hantverk, slöjd och industri, samt flickorna med matlagning, sömnad och andra husliga göromål m.m. Och böra barnen kvarstannai Stiftelsens kolonier, till dess de genom Stiftelsens försorg erhållit andra hem eller uppnått sådan ålder och förmåga, att de kunna genom eget arbete förvärva sitt uppehälle. Stiftelsen må för övrigt hava till ändamål att så långt det är möjligt verka för lindrande av nöd och människors höjande i sedligt avseende.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Pastor John Hedbergs stiftelse för värnlösa
Organisationsnummer:862000-1274
Adress:
  • Hans Helgesson
  • Brages väg 5
  • 666 30 Bengtsfors
Telefonnummer:0720-157976
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:7 255 818 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS