ÄNDAMÅL

Till studerande av Värmlands nation, som är född inom Karlstads stift eller som genomgått gymnasieskola där. Företräde för släkting till donator. Bland övriga kompetenta sökande ”lämnas företräde åt dem som ägnat sig åt studiet av naturvetenskaperna”.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:P Olssons stipendiestiftelse
Organisationsnummer:817603-8852
Adress:
  • Uppsala Akademiförvaltning
  • Box 121
  • 751 04 UPPSALA
Telefonnummer:018-4717500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS