ÄNDAMÅL

Till behövande, flitig studerande, född antingen inom Vätle härad i Älvsborgs län eller inom Tjörns härad i Bohuslän, varvid vid lika meriter studerande född inom Vätle härad har företräde, ävensom teol. studerande, som har för avsikt att tjänstgörasom präst. Finns inte sådan sökande kan stip. tilldelas annan medlem av Göteborgs nation dock med företräde för teol.studerande.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:P E Rhedins stipendiestiftelse
Organisationsnummer:817603-7839
Adress:
  • Uppsala Akademiförvaltning
  • Box 121
  • 751 04 UPPSALA
Telefonnummer:018-4717500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS