ÄNDAMÅL

Insamlingsstiftelsen har till syfte att med insamlade medel stödja och stimulera utveckling av futsal i Sverige. Ändamålet tillgodoses genom anslag till den eller dem styrelsen utser. Anslagen skall ske i enlighet med de principer som anges i stadgarna, och som varit vägledande för Ove Holmberg i sitt arbete med utveckling av futsal i Sverige. Insamlingsstiftelsen ska dessutom verka för att information sprids om futsal i Sverige samt att integration skapas med futsal som verktyg. Stiftelsen skall tillgodose sitt syfte genom att använda sina insamlade medel och dess avkastning genom att utdela anslag till personer och/eller organisationer som genom forskning eller på annat sätt främjar stiftelsens syfte.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Ove Holmbergs insamlingsstiftelse för utveckling av futsal i Sverige
Organisationsnummer:802480-0297
Adress:
  • Myntavägen 5
  • 138 39 Älta
Telefonnummer:070-8380422
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS