ÄNDAMÅL

Fyra femtedelar av fondens ränta för två på varandra följande år utdelas som premium. Premiebeloppet avrundas nedåt till närmaste hela femtal kronor. Återstående ränteavkastning lägges årligen till fondkapitalet för detsammas förstärkande. Premiet utdelas utan föregående ansökan vid högtidslandskapet den 30 april det år, som kommer näst efter det andra i tvåårsperioden, genom sluten omröstning av närvarande juniorer till en junior, som är för terminen vid universitetet närvarande och ”som ådagalagt särdeles god flit och ett hedrande uppförande”.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Otto Ulffs Premiestiftelse
Organisationsnummer:802481-5535
Adress:
  • Box 2062
  • 750 02 Uppsala
Telefonnummer:076-882 24 80
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS