ÄNDAMÅL

Ändamålet är att understödja de här nedan i § 11 omförmälda institutioner och sammanslutningar på de villkor och i den ordning, som här nedan närmare omförmäles.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Otto Hedströms Stiftelse
Organisationsnummer:802001-3929
Adress:
  • Handelsbanken Stiftelsetjänst
  • 106 70 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-701 10 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS