ÄNDAMÅL

Den årliga räntan på 1 700 000 kr skall användas till stipendier till elver kyrkobokförda inom Tärna församling för fortsatta studier efter grundskolan. Stipendier skall tilldelas ungdomar från hem med svag ekonomi och skall kunna utgå till en och samma elev under högst tre år i följd. Rektor bestämmer årligen efter kollegiets hörande stipendiernas storlek och hur många stipendier, som skall delas ut liksom vilken eller vilka elever, som skall bli stipendiater. Avkastningen på 300 000 kr skallanvändas till tjänstgörande lärares fortbildning. Formen för fortbildningen och om medlen skall användas årligen eller med längre intervaller bestäms av rektor efter kollegiets hörande.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Oskar Emanuels studiefond
Organisationsnummer:895401-2368
Adress:
  • Skytteanska skolan
  • 920 64 TÄRNABY
Telefonnummer:0954-14015
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:2 046 647 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS