ÄNDAMÅL

Denna fond skall användas till beredande av billiga bostäder åt behövande, bildade, borgerligt sinnade, ensamma kvinnor i huvudstaden, med företräde för dem, som äro skrivna i Oscars församling, ävensom för dem, som äro födda i Clara församling och där varit bosatta under avsevärd tid. Fondens kapital må användas såsom bidrag till uppförande av s.k. församlingshem och dess avkastning som hyresbidrag.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Oscar Seippels Bostadsstiftelse
Organisationsnummer:802008-0159
Adress:
  • SEB
  • Private Banking, Stiftelser
  • 106 40 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-763 73 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS