ÄNDAMÅL

Sedan fonden vuxit till 50 000 kr skall 10 % av avkastningen varje år användas till föreningens blindbibliotek eller annan av föreningen organiserad gemensam förmån för behövande ålderstigna och blinda samt 10 % av avkastningen varje år läggas till fonden. Resterande avkastning = 80 % ska utdelas som understöd till behövande ålderstigna blinda med belopp, icke understigande 300 kr och icke överstigande 500 kr per år. Därest lika behov föreligger mellan blindfödda och förut seende som blivit blind, äger den sistnämnda företräde till understöd.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Oscar Olofssons stiftelse för blinda
Organisationsnummer:802477-9236
Adress:
  • Danske Bank, Stiftelsetjänst
  • Box 110 55
  • 404 22 Göteborg
Telefonnummer:0752-484143
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 212 608 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS