ÄNDAMÅL

Att lämna stöd till stiftarnas ättlingar i rakt nedstigande led och som är funktionshindrade/handikappade (Stiftelsens destinatärer). Andreas Wollman (760707-0351) har företräde till stöd. Styrelsen kan dock besluta att lämna stöd till andra behövande destinatärer som har ett eller flera funktionshinder som är stort och bestående och som menligt påverkar deras möjligheter att försörja sig. I andra hand får stöd lämnas till ättlingar i rakt nedstigande led som behöver stöd för sin försörjning på grund av sjukdom eller annan oförvållad oförmåga eller för finansiering av studier och utbildning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Oscar och Gunilla Wollmanns familjestiftelse
Organisationsnummer:802405-6353
Adress:
  • Kråkuddsvägen 23
  • 183 57 TÄBY
Telefonnummer:08-7561929
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:7 475 462 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS