ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att genom bidragsgivning ur tillgångarnas avkastning bistå behövande åldringar, handikappade och långvarigt sjuka eller eljest behövande i avseende på sådana ändamål och behov, som stat eller kommun inte skall tillgodose med utdebiterade medel. Bidragstagarna skall vara folkbokförda i Örkelljunga kommun.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Örkelljunga kommuns sociala stiftelse för äldre och handikappade
Organisationsnummer:802479-1827
Adress:
  • Örkelljunga kommun
  • 286 80 Örkelljunga
Telefonnummer:0435-550 65
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:115 358 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS