ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att främja barns och unga vuxnas rätt till en trygg uppväxt, god omsorg och hälsa, möjlighet till utbildning samt främja unga vuxnas väg in i arbetslivet. Stiftelsen är inte geografiskt begränsad utan kan verka för sitt ändamål över hela världen. Stiftelsen ska vara politiskt och religiöst oberoende.Stiftelsen ska uppfylla sitt ändamål genom egna projekt, genom investeringar i, och lån till, företag och andra organisationer som har positiv inverkan på stiftelsens ändamål, genom att lämna bidrag till organisationer som främjar stiftelsens ändamål eller genom att stiftelsen på andra sätt verkar för att främja sitt ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Optimizer Foundation Insamlingsstiftelse
Adress:
  • Birger Jarlsgatan 57 C
  • 11356 Stockholm
Telefonnummer:34619606582
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS