ÄNDAMÅL

Stiftelsen skall ha till ändamål att i praktisk handling värna om åsiktsfrihet och yttrandefrihet på Internet enligt FN:s resolution resolution A/HRC/L.13 från Juli 2012. Stiftelsen skall verka i att främja ett öppet Internet utan blockering och åtkomsttekning. Stiftelsen skall även bedriva näringsverkamhet genom att tillhandahålla Internet-tjänster I Sverige och utomlands som syftar till att främja dessa mål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Open 24/7 Stiftelsen
Organisationsnummer:802478-0473
Adress:
  • Ramhäll 104A, 1001
  • 747 91 Alunda
Telefonnummer:073-6641597
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS