ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål ska vara att verka i Oliver Mattssons anda genom: – Hjärta – stiftelsen kan stödja företrädesvis bran och ungdomar som är utsatta och i behov av olika former av stöd. Det kan vara ekonomiska eller sociala behov och stödet ska präglas av medmänsklighet. – Befrift – stiftelsen kan stödja företrädesvis barn och ungdomar som utfört en bedrift. Det kan vara att ha trotsat motgångar, som att ha vunnit en match, idrottsligt eller mot svår sjukdom. – Hälsa – stiftelsen kan befrämja hälsa genom att stödja företrädesvis barn och ungdomar som annars inte skulle ha råd att åka på idrottsläger eller annan aktivitet som främjar deras hälsa. Stiftelsen kan även stödja verksamheter som underlättar barnens långa vistelser på sjukhus. Stiftelsen kna även stödja personer eller familjer som drabbats hårt, ekonomiskt eller socialt, på grund av allvarlig sjukdom. Bidrag till forskning kan medges i mindre omfattning. Uppräkningen är exemplifierad och det är styrelsen som vid varje enskilt tillfälle avgör hur stiftelsen bäst fullföljer ändamålet. Stiftelsen kan ge stöd genom egen verksamhet eller indirekt via grupper eller organisationer.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:OM21 Stiftelsen
Organisationsnummer:802481-3167
Adress:
  • SEB Stiftelser
  • 205 20 Malmö
Telefonnummer:040-667 64 73
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS