ÄNDAMÅL

Stiftelsen ska ha till huvudsakligt ändamål att lämna bidrag till Sveriges Olympiska Kommitté enligt särskild årlig överenskommelse mellan stiftelsen och SOK. För främjandet av Stiftelsens ändamål må olika former av aktiviteter genomföras i syfte att erhålla gåvor och bidrag. Stiftelsen äger också att genom andra åtgärder och anordningar främja sina syften. Stiftelsen skall bedriva sin verksamhet med de medel som av stiftarna tillskjutits och med de ytterligare medel som erhållet genom gåvor, bidrag eller på annat sätt. Avkastningen på de insamlade medlen skall, sedan uppkommande administrationskostnader täcks, användas för Stiftelsens ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Olympiastiftelsen – en avkastningsstiftelse till stöd för svensk olympisk idrott
Organisationsnummer:802480-2160
Adress:
  • Lager
  • Artillerigatan 46, 3 tr
  • 114 45 Stockholm
Telefonnummer:070-6308776
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS