ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att lämna understöd för undervisning och utbildning. Stiftelsen har även till ändamål att bedriva hjälpverksamhet bland behövande. Därutöver får understöd lämnas till resor och kostnader i samband med resor. Stiftelsen skall även kunna lämna understöd för inköp av permanent boende. Stiftelsens arbete bedrivs främst genom att: – Lämna understöd för undervisning och utbildning. Detta understöd skall även kunna ges för undervisning och utbildning vilken ger ökad lärdom om olika kulturer och religioner. – Lämna understöd till ekonomiskt behövande såsom exempelvis destinatärer som tillfälligt är utan arbete eller i övrigt hamnat i en besvärlig ekonomisk situation. – Därutöver får understöd lämnas till resor och kostnaderi samband med resor vilka exempelvis främjar resekulturen. Stiftelsen skall även kunna lämna understöd för inköp av permanent boende. – Understöd lämnas i form av engångsunderstöd eller periodiska understöd till ovan nämnda ändamål i syfte att stödja ättlingar efter Maj-Britt Carlson och Olof Carlson och ingifta till ättlingar. Med ättlingar avses även adoptivbarn. Vidare skall understöd kunna lämnas även till andra än ättlingar och ingifta till sådana. Stiftelsen får dock inte lämna understöd till Maj-Britt Carlson.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Olof och Maj-Britt Carlsons Familjestiftelse
Organisationsnummer:802423-3960
Adress:
  • Staffan Carlson
  • Jungfrugatan 5 IIII
  • 114 44 STOCKHOLM
Telefonnummer:0733-406 864
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS