ÄNDAMÅL

Medel överlämnas till Högsäters sockens kyrko- och skolråd för att av det under ansvar som andra kommunalmedel förvaltas och företrädesvis insättas i någon säker bankrörelse med förbehåll att betingade räntan vid varje års slut utbetalas av kyrko- och skolrådet till någon fattig eller ringa bemedlad studerande som blivit född inom Högsäters socken eller denstädes varit mantals- och skatteskriven under de fem sistförflutna åren och genomgått och tagit studentexamen i något allmänt elementär läroverk och ämnar för prästerligt kall föra akademiska studier åt en sådan av grundfondens kapital, komma räntan under fem år, såvida studierna fortsätter och om godkänd prästexamen kan tas på kortare tid än fem år bör återstående årens räntor utbetalas, såvida besparade räntor innestå i övrigt när de utfalla. Skulle en sådan studerande inte finnas inom berörd socken, men däremot någon med samma hemortsmått, som företagit sig att studera till folkskolelärare eller under skollärare, bör till den förse räntan under tvenne två av år och till den senare räntan för ett år, allt efter grundkapitalet. Skulle flera samtidigt anmäla sig tillkommer det kyrko- och skolrådet att bestämma vilken dera ska vara företrädet, eller om de sökande förenas om att sig emellan fördela årets ränta, i övrigt avbidas tid till ränta utfaller, såvida inte besparad ränta innestår som kan utdelas. Kan besparad ränta under flera år innestå utan att någon sökande anmäler sig för erhållande av understödet, bör räntan läggas till kapitalet eller bör kyrko- och skolrådet använda någon del av besparad ränta till välgörande ändamål inom berörd kommun, företrädesvis sådana ändamål vartill kommunen inte genom lag och författning är gemensamt skyldig att delta. Den bestämda kapitalfonden får inte förminskas utan eller genom besparad ränta tillökas och den ska benämnas Larssonska fonden och det tillkommer ordföranden i kyrko- och skolrådet att vaka över efterlevnaden av denna bestämmelse och vid lika delade meningar avgöra beslutet. Kunna särskilda ordföranden bliva i kyrko- och skolrådet, då tillkommer det ordföranden i kyrkorådet , omnämnda beslutanderätt.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Olof Larssons i Landa stiftelse
Organisationsnummer:802478-9664
Adress:
  • Färgelanda-Högsäters församling
  • Kyrkvägen 3
  • 458 31 Färgelanda
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS