ÄNDAMÅL

a) Omhänderta och förvalta de till stiftelsen överlämnade konstverken så att dessa hålls samlade i den till stiftelsen denna dag testamenterade ateljébyggnaden och att konstverken skall kunna beses av den konstintresserade allmänheten. b) Omhänderta och förvalta den i ovanstående punkt a, omnämnda ateljébyggnaden.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Olle och Märta Nordbergs Stiftelse
Organisationsnummer:802016-3518
Adress:
  • Thessén
  • Sandstensvägen 31
  • 167 64 Bromma
Telefonnummer:0708-98 02 60
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS