ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att avkastningen skall vartannat år användas till premium åt en välfrejdad, mindre bemedlad student, som under loppet av de sista två åren i filosofisk kandidat- eller licentiatexamen erhållit utmärkta vitsord för kunskaper i de filologiska ämnena.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Oldeska premiestiftelsen
Organisationsnummer:845003-4080
Adress:
  • Akademiska Föreningen
  • Sandgatan 2
  • 223 50 LUND
Telefonnummer:046-38 49 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:467 963 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS