ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att fastigheterna, som ligga i sambruk, skola odelade kvarbliva i lantmannaskolans ägo för all framtid och därvid tjäna vid skolan förekommande undervisning, företrädesvis i skogsodling och beteskultur. Vad egentliga jordbruket angår, må det så vitt görligt är så skötas, att detsamma må för orten tjäna som förebild i jordens ändamålsenliga brukande.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Olahus Ola och Ored Ohlssons stiftelse
Organisationsnummer:838201-1727
Adress:
  • Hushållningssällskapet Kristianstad
  • Box 9084
  • 291 09 Kristianstad
Telefonnummer:010-4762000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS