ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att uppmärksamma gott fackligt ledarskap vidareutveckla den fackliga verksamheten, ledarskap och stimulera engagemanget för yrkesfrågorna uppmärksamma och premiera goda prestationer genom att årligen dela ut stipendierunder solenna former med belopp som styrelsen beslutat.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Officersförbundets stipendiestiftelse
Organisationsnummer:802408-6392
Adress:
  • Box 5338
  • 102 47 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-4408330
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS