ÄNDAMÅL

Den av professorerna i svenska språket och nordiska språk som innehar äldsta fullmakt eller – därest en särskild institution för nordisk språkforskning framdeles skulle komma att vid Uppsala universitet inrättas – prefekten för denna institution attförfoga över på sätt han finner bäst gagna den vetenskapliga forskningen i ämnet nordiska språk vid universitetet eller utbildningen av särskilt begåvade studerande i ämnet till forskare.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:O von Friesens nordiska stiftelse
Organisationsnummer:817604-0668
Adress:
  • Uppsala Akademiförvaltning
  • Box 121
  • 751 04 UPPSALA
Telefonnummer:018-4717500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS