ÄNDAMÅL

Till teol.studerande, som särskilt beflitar sig om studier i kyrko- och samfundsvetenskap och i synnerhet kateketik, med företräde för den, som är född i Västerås eller Göteborgs stift.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:O S Kjellins stipendiestiftelse
Organisationsnummer:817603-7912
Adress:
  • Uppsala Akademiförvaltning
  • StiftelsBox 121
  • 751 04 UPPSALA
Telefonnummer:018-4717500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS