ÄNDAMÅL

För dessa stipendiers erhållande gäller: I afseende på det till Norrländska Nationen att den studerande vid Upsala Universitet, som kan komma i åtnjutande deraf, bör vara född inom något af de landskap, som nu lyda under Hernösands stift. Vidare bör sökanden hafva undergått fullständig studentexamen. Att han bör vara känd för flit, fallenhet för studier och sedligt uppförande faller af sig sjelft. Utnämnd stipendiat åtnjuter stipendiet i två år, om han derunder är vid Universitetet närvarande. Stipendiet må högst för ett år prolongeras, i fall Inspector och Consistorium till sådan prolongation finner skäl vara. Skulle stipendiat visa sig mindre förtjent af stipendiet, eger stipendiets Inspector att, efter hörande af nationens Seniorer och om han finner skäl dertill vara för handen, förklara stipendiaten stipendiet förlustig.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:O Glas stipendiestiftelse för Norrlands nation
Organisationsnummer:817604-2326
Adress:
  • Uppsala Akademiförvaltning
  • Box 121
  • 751 04 Uppsala
Telefonnummer:018-4717500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS