ÄNDAMÅL

Stipendium tilldelas i första hand fil. dr vid Uppsala universitet, som doktorerat i företrädesvis filosofi och historia, och som är antagen till forskarutbildningen i tros- och livsåskådningsvetenskap, i andra hand till fil. lic eller fil. kand, som avlagt examen i företrädesvis filosofi och historia och är antagen till forskarutbildningen i tros- och livsåskådningsvetenskap.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:O Ekmans Gustaf Adolfs-stiftelse
Organisationsnummer:817604-0049
Adress:
  • Uppsala Akademiförvaltning
  • Box 121
  • 751 04 UPPSALA
Telefonnummer:018-4717500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS