ÄNDAMÅL

1:0. Delas Räntan i tvenne Stipendier. 2:0. Tillfalla de först Ulric Öhmans Barn och öfrige Arfvingar, så vida de sig vid Academien, till studiers idkande, inställa. 3:0. Sedermera Bergenssons egna närmaste Arfvingar, som i Bouppteckningen äro uppgifne, under samma villkor. 4:0. Emedan Bergenson är född i Medelpad och blott nämner Medelpadska Nationen, de vid Academien Studerande Medelpadi, och, där de ej finnas, 5:0 de öfrige Medlemmar inom Jemtländska Nationen. 6:0. Stipendium njutes i tre år; men därå kan äfven vinnas 2 års prolongation. 7:0. Det bortgifves af Consistorium Academicum, utan afseende på någon viss vettenskap, blott den sökande är känd för flit och goda seder.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:O. Bergensons stipendiestiftelse
Organisationsnummer:817604-1880
Adress:
  • Uppsala Akademiförvaltning
  • Box 121
  • 751 04 UPPSALA
Telefonnummer:018-471 75 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS