ÄNDAMÅL

I första hand till studerande född i Roslagen. Om inga sådana anmäler sig, i andra hand till studerande, som tillhör Upplands nation och är födda inom Uppland. Två stip. utgår; ett till med.stud. med företräde för den som dels ägnar sig åt särskildastudier inom kirurgien, dels i ansökan styrker gymnasiala meriter i franska, tyska, latin eller grekiska och ett stip. med företräde i första hand för den som studerar filologi och orientaliska språk i andra hand för studerande inom matematisk-naturvetenskapliga fak. med företräde i båda alternativen för den som i sin ansökan styrker gymnasiala meriter i franska, tyska, latin eller grekiska. Innehavare av stip. till med.stud. kan efter särskild anhållan behålla stip. för kirurgiska studier i England, Frankrike eller Schweiz och innehavare av stip. till fil.stud. för studier utomlands.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:O af Acrels stipendiestiftelse
Organisationsnummer:817603-7276
Adress:
  • Uppsala Akademiförvaltning
  • Box 121
  • 751 04 UPPSALA
Telefonnummer:018-4717500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS