ÄNDAMÅL

Till leg. läkare företrädesvis för kirurgiska studier i USA. Stipendiat skall någon tid under de senaste fem åren före ansökningstidens utgång varit docent i kirurgi vid Uppsala universitet eller innehaft befattning som läkare vid inst. för kirurgi,thoraxkirurgiska avdelningen eller inst. för plastikkirurgi. Om ingen kompetent kirurg anmäler sig som sökande ledigförklaras stipendierna på nytt och kan då sökas av alla leg. läkare, som vid ansökningstidens utgång är docent eller innehar befattning i något kliniskt ämne vid Uppsala universitet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Nyströms amerikastiftelse
Organisationsnummer:817603-9421
Adress:
  • Uppsala Akademiförvaltning
  • Box 121
  • 751 04 UPPSALA
Telefonnummer:018-4717500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS