ÄNDAMÅL

Att långsiktigt och varaktigt säkerställa att Nynas AB (publ), 556029-2509 (”Nynas”), inte utgör en s.k. blocked person eller är föremål för sanktioner meddelade av den amerikanska myndigheten Office of Foreign Assets Control (eller en sådan myndighet som kan komma att träda i denna myndighets ställe; ”OFAC”) samt att i övrigt verka för Nynas långsiktiga fortlevnad. Detta ska uppnås genom att stiftelsen ska (i), direkt eller indirekt, förvärva, äga och kontrollera aktier i Nynas, (ii), direkt eller indirekt, överlåta aktier i Nynas till någon annan som inte är en blocked person eller är föremål för sanktioner meddelade av OFAC eller (iii) lämna direkta anslag till Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA). Såväl stiftelsekapitalet som alla former av värdeökningar på detta, däribland avkastning, realisationsvinst och ränta, får användas för att främja stiftelsens ändamål. Om stiftelsen inte längre, direkt eller indirekt, äger aktier i Nynas, ska stiftelsens förmögenhet användas genom direkta anslag till Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA). Stiftelsekapitalet får dock inte förbrukas inom en kortare tid än tio år från bildandet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Nynässtiftelsen
Organisationsnummer:802481-5071
Adress:
  • Box 10700
  • 121 29 Stockholm
Telefonnummer:072-2292242
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS