ÄNDAMÅL

/./ stödja /./ hjälpa utsatta och fattiga barn och vuxna i Uganda, genom att erbjuda utbildning, omvårdnad och sjuk- och hälsovård, och därigenom hjälpa utsatta personer till en framtid utan fattigdom, att få rätten att ta kontroll över sina egna liv och sina val, att få rätten till sina egna kroppar och hälsa, samt därtill anknytande utvecklingsarbete för att bekämpa fattigdom i Uganda. Insamlingsstiftelsen ska vara verksam i Uganda. Utdelning av anslag/bidrag får ske direkt från insamlade medel. Utdelningen sker till nya eller pågående projekt i Uganda, för att hjälpa enskilda individer eller för att bygga programverksamhet i Uganda. Utdelning sker på det vis som styrelsen sköter den löpande verksamheten. Insamlingsstiftelsen ska främja transparent och hållbar verksamhet i Uganda. Insamlingsstiftelsen ska tillgodose sitt syfte genom att använda sina insamlade medel och dess avkastning för att utdela bidrag i enlighet med ändamålet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Nyimusa Foundation Insamlingsstiftelse för utbildning och hälsa i Uganda
Organisationsnummer:802482-0741
Adress:
  • Sofia Graflund
  • Stjernströms väg 11
  • 129 35 Hägersten
Telefonnummer:0703-839080
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS