ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att förvalta och disponera de medel, som i enlighet med bestämmelserna i Anders Gustaf Nydqvists testamente av den 25 maj 1918 bildat en fond under namn av ”Eleonora och A. G. Nydqvists Hem för Pauvres Honteux”. Av fondens årliga avkastning skall stiftelsen i enlighet med grundtankarna i testamentet med tillämpning av meddelade permutationsbeslut lämna ekonomisk hjälp åt behövande personer, främst sjuka eller handikappade bosatta inom Trollhättans kommun. Avkastningen får inte användas för att täcka behov, som tillgodoses genom det allmännas försorg. Av fondens årliga avkastning skall minst en tiondel läggas till kapitalet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Nydqvistska Stiftelsen
Organisationsnummer:863000-6206
Adress:
  • Trollhättans Stad
  • Ekonomikontoret
  • 461 83 Trollhättan
Telefonnummer:0520-497902
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:2 510 629 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS