ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål ska vara att främja folkbildning och kultur i Nässjö kommun i dess nuvarande form. Stiftelsen verkar för sitt ändamål genom att bland annat: – lämna bidrag eller på annat sätt delta ekonomiskt till olika verksamheter; – anordna konferenser/kurser/temadagar för avhandlande av frågor inom det nu angivna området; – vidta andra liknande åtgärder för att främja stiftelsens ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Nässjö bildning och kultur stiftelse
Organisationsnummer:802426-5657
Adress:
  • Gunilla Hjelm
  • Lövstigen 7
  • 574 36 Vetlanda
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:731 154 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS