ÄNDAMÅL

Stiftelsen har som ändamål att förvalta och tillhandahålla medel för att främja negativa utsläpp och dess påverkan genom Direct Air Capture-teknologi. Detta ska ske primärt genom bidrag/utbetalningar på marknadsmässiga villkor till ledande DACCS-operatörer för projekt i Norge som är utvecklade av eller i samarbete med Grundaren (Nordic DAC Group AB). För det fall stiftelsens ändamål inte kan uppnås på ovan beskrivna sätt ska främjandet ske direkt eller indirekt genom DACCS-projekt utan anknytning till Grundaren. Oaktat geografisk placering av respektive DACCS-projekt, skall projektet direkt eller indirekt vara tredjepartscertifierat och uppfyllda GHG ISO 14064 (eller motsvarande) samt vara livscykelanalyserad (LCA) av tredjepart. För det fall stiftelsens ändamål inte kan uppnås på ovan beskrivna sätt, ska stiftelsens medel användas till andra projekt, primärt teknikbaserade, som främjar negativa utsläpp.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Norway Direct Air Capture Foundation
Organisationsnummer:802482-0394
Adress:
  • Nodesweden AB
  • Terminalvägen 16
  • 860 30 Timrå
Telefonnummer:0730-323212
E-post:peter.magnusson@nordicdacgroup.com
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:150 000 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS