ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål äratt ta tillvara och stärka allmänhetens intresse för miljö- och naturvårdsfrågoratt informera om Roslagens natur, miljövård och de ekologiska sambandenatt bevara och skydda miljö- och naturvårdsvärden av stort allmänt intresseatt förvalta naturreservat, naturvårdsområden och övriga naturvärden

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Norrtälje Naturvårdsstiftelse
Organisationsnummer:814401-0033
Adress:
  • Färsna gård
  • 761 73 NORRTÄLJE
Telefonnummer:0176-184 02
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS