ÄNDAMÅL

Årsavkastningen skall efter beslut av personalkonferenserna vid Norra Reals gymnasium eller om denna så beslutar, av rektor ensam, användas till stipendier och premier till eleverna vid Norra Reals gymnasium.

Avkastningen får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel.

Vid disposition av samfonden skall lämplig hänsyn tas till föreskrifterna i urkunderna för de i samfonden ingående donationerna.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Norra Reals Gymnasiums Stiftelse för stipendier och premier
Organisationsnummer:802405-1305
Adress:
  • Donationsstiftelserna, Stadshuset
  • 105 35 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-50829000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS