ÄNDAMÅL

Den disponibla avkastningen används till förmån för eleverna vid gymnasieskolan och grundskolans högstadium i Stockholm företrädesvis för – belöning eller uppmuntran åt elev, som visat goda kunskaper i särskilt ämne, god kamratanda eller berömvärd flit – belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid resp skola eller åt gymnastik eller idrott – stipendium för fortsatt utbildning – hjälp åt elev för studier eller studieresa inom eller utomlands – studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemansamt ändamål eller – förvärv av materiel m m. Avkastningen får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel. Avkastning som inte används reserveras för utdelning under kommande år.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Norra Latins Minnesstiftelse
Organisationsnummer:802405-1354
Adress:
  • Donationsstiftelserna, Stadshuset
  • 105 35 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-50829000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS