ÄNDAMÅL

Stiftelsen skall ha till syfte att främja en god stabilitet i den framtida internetinfrastrukturen med fokus på Norden samt främja forskning, utbildning och undervisning inom data- och telekommunikation, särskilt med inriktning på online-beteende.

Stiftelsen skall härvid prioritera områden som ökar effektiviteten i infrastrukturen för elektronisk datahantering, varvid stiftelsen bland annat skall sprida information om forskning- och utvecklingsarbete, initiera och genomföra forsknings- och utvecklingsprojekt samt genomföra kvalificerade utredningar.

Stiftelsen skall särskilt främja utvecklingen av hanteringen av Identifierare samt vara en brygga för olika infrastrukturer i Norden. Att främja god stabilitet i infrastrukturen kan exempelvis innebära att hantera förvaltning och registrering av Decentraliserade Identitets Dokument (DID), stödja etablering, drift och utbyggnad av infrastrukturnoder i norden och stödja drift av gemensamma resurser, såsom katalogiserandesystem.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:NordXData Stiftelsen
Organisationsnummer:802482-5385
Adress:
  • Fredrik Lindén
  • Yxvägen 12
  • 18147 Lidingö
Telefonnummer:070-6853041
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS