ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att främja och stödja forskning och utveckling inom miljö- och maskintekniska områden samt liknande verksamhetsområden som har eller kan antagas få betydelse för verksamheten i AB Nordströms Konstruktionsbyrå. Därmed avses bland annat vidareutveckling av maskintekniska anläggningar för stabilisering och deponering av miljöfarliga biprodukter från industrier och kraftvärmeverk såsom aska, slagg, slam m m.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Nordströms stiftelse för miljö- och maskinteknisk forskning och utveckling
Organisationsnummer:894002-4618
Adress:
  • AB Nordströms Konstruktionsbyr
  • Storgatan 58
  • 903 30 UMEÅ
Telefonnummer:090-14 13 50
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 949 623 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS

Malcare WordPress Security