ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål dels att å den stiftelsen tillhöriga fastigheten Rånäsberget möjliggöra fritids- och semestervistelse i första hand för de hos Smedjebackens Valsverks Aktiebolag – nedan kallat bolaget – anställda och dessas familjer, samt i den mån detta kan ske utan åsidosättande av angivna syfte, jämväl för andra i Smedjebackens köping med närmaste omnejd bosatta personer dels ock att göra öarna, vilka skola bibehållas som rena naturreservat, lätt tillgängliga för rekreationsvistelse för samma anställda, resp familjer och personer. Bebyggelse å öarna må icke ske utöver vad redan skett med undantag av ev nödvändiga bryggor och erfordeliga bekvämlighetsinrättningar. Såsom hos bolaget anställda skola räknas jämväl till dess dotterbolag knutna personer.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Nordlanderska Stiftelsen
Organisationsnummer:883800-0894
Adress:
  • Ovako Bar AB
  • 777 80 SMEDJEBACKEN
Telefonnummer:0240-66 80 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:42 273 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS