ÄNDAMÅL

Främja Alfa-1-antitrypsinforskningen (AAT-forskningen) i Norden. Att informera om Alfa-1- Antitrypsinbrist (AAT-brist), att insamla medel till AAT-forskningen och att medverka till att Alfacentra Norden skapas.Stiftelsen ska uppnå sitt syfte genom att utdela anslag till personer och/eller organisationer som genom forskning eller på annat sätt främjar stiftelsens syfte.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Nordic Alpha One Foundation Insamlingsstiftelse
Organisationsnummer:802477-4112
Adress:
  • Gothem, Augustivägen 7
  • 624 30 Slite
Telefonnummer:0709-525145
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:29 253 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS