ÄNDAMÅL

Genom ekonomiska bidrag eller på annat sätt främja sådan vetenskaplig forskning och sådant utvecklingsarbete som kan antagas vara av betydelse för bankens verksamhet främst inom Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands, Jämtlands och Gävleborgslän. Forsknings- och utvecklingsarbetet skall i första hand gälla projekt som kan antagas komma bankens affärsmässiga intressen och fortsatta utveckling inom de angivna länen till nytta såsom t ex att skaffa information om förutsättningarna för projekt angående etablering eller utveckling av viss verksamhet. Det kan även komma i fråga att stödja forsknings- och utvecklingsarbete som syftar till vidareutveckling av kundföretag t ex för att utröna om ideér eller projekt kan förmodas ge ekonomisk bärkraft i praktisk tillämpning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Nordeas Norrlandsstiftelse
Organisationsnummer:889201-4906
Adress:
  • Nordea Stiftelseadministration
  • G 273
  • 105 71 Stockholm
Telefonnummer:08-579 42 821
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS