ÄNDAMÅL

Av huvudfondens årliga avkastning må, sedan 1/10 lagts till kapitalet, högst femhundra kronor efter förslag av skolstyrelsen i Hubbo skoldistrikt av domkapitlet användas till sådana skolsociala åtgärder inom nämnda socken, vilka distriktet ej är skyldigt bekosta med uttaxerade medel. Återstående avkastning må användas till stipendier åt studiebegåvade och välartade barn från Hubbo skoldistrikt för inhämntande av kunskaper av allmänbildande art eller för utbildning till högre yrkeskunskap, såsomvid allmänna läroverk,folkhögskola, högre folkskola lantbruks-, lantmanna- och lanthushållsskola, husmoderskola, teknisk läroanstalt eller liknande skolor eller vid kurs, som av domkapitlet anses lämplig för dylikt ändamål.
Avkastningen av huvudfonden, som ej användes för ovan angivet ändamål, skall läggas till kapitalet. Den å hemmanet Jädra belägna skolbyggnaden, innefattande jämväl lärarbostad, disponeras av skoldistriktet utan ersättning till stiftelsen.
Ur underhålls- och nybyggnadsfonden må domkapitlet, efter framställning av skolstyrelsen, utanordna medel till bestridande av kostnader för underhåll av skolhuset samt för underhåll, ny- och ombyggnad av erforderliga hus å hemmanet Jädra nr 2.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Norbergska skolstiftelsen
Organisationsnummer:878002-1971
Adress:
  • VästerÃ¥s Stad, Servicepartner Ekonomicenter
  • Stadshuset
  • 721 87 VÄSTERÅS
Telefonnummer:021-390000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS