ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall vara att varaktigt arbeta för att främja utvecklingen av utsatta barns situation i både Sverige och i utvecklingsländer runt om i världen. Vidare skall stiftelsen verka för att FNs konvention för barns rättigheter efterlevs. Stiftelsen skall därvid verka genom – att lämna bidrag till tydligt definierade och avgränsade utvecklingsprojekt till förmån för barn i utvecklingsländer, samt att löpande rapportera till givare om dessa projekt, – att lämna bidrag till tydligt definierade och avgränsade utvecklingsprojekt till förmån för barn i Sverige, samt att löpande rapportera till givare om dessa projekt.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:No Excuses Foundation Insamlingsstiftelse
Organisationsnummer:802424-9776
Adress:
  • Norrgatan 24
  • 352 31 VÄXJÖ
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS