ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att främja vetenskaplig forskning och utbildning inom området vibrationsspektroskopi och kemometri. Ändamålet skall uppnås genom lämnande av bidrag för täckande av rese- och konferenskostnader som uppstår i samband med forskarstuderandes fullgörande av sin forskarutbildning. Särskilt skall sådana kostnader som uppstår i samband med den forskarstuderandes presentation av sina forskningsresultat vid internationella konferenser främjas. För att komma i fråga för bidrag från stiftelsen skall den sökande vara student antagen till forskarutbildning inom ovan angivna områden vid nordiska universitet och högskolor.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:NIR forskningsstiftelse
Organisationsnummer:802425-8991
Adress:
  • Umeå universitet
  • 901 87 Umeå
Telefonnummer:090-7865000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:711 684 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS