ÄNDAMÅL

verka främjande för det blekingska fisket, eller till understöd i ömmande fall åt fiskare eller deras familjer, såsom vid förlust av redskap, sjukdom, dödsfall eller eljest.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Nils Svartlings stiftelse
Organisationsnummer:836201-1705
Adress:
  • Hushållningssällskapet
  • Flottiljvägen 18
  • 392 41 KALMAR
Telefonnummer:0480-15670
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 597 079 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS