ÄNDAMÅL

Stiftelsen får använda sina tillgångar för bostadsanläggning som förvaltas av en för detta ändamål bildad förening med stiftelsen som medlem. Lägenheterna i bostadsanläggningen upplåts mot hyra. Destinatärer enligt stiftelsens ändamålsbestämmelse (behövande personer tillhörande Malmö samhälle, såväl män som kvinnor av näringsidkande eller tjänstemannaklassen vilka sett bättre dagar, men genom olyckor kommit i behövande ställning) skall ha förtur till lägenheterna i den gemensamma bostadsanläggningen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Nils Rosquists stiftelse
Organisationsnummer:846000-8538
Adress:
  • Malmö Kommun
  • Stadskontoret, Donationer
  • 205 80 MALMÖ
Telefonnummer:040-34 10 90
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS