ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att fastigheten Skurup 25:1 skall med full äganderätt tillfalla den del av Skurups kommun som utgöres av byarna Skurup, Saritslöf, Sandåkra och Hylteberga, dock med uteslutande av de delar av Skurup, Saritslöf och Sandåkra som utgör nu fastställda municipalsamhälle. Fastigheten får inte försäljas. Egendomens avkastning skall utgå som underhållsbidrag till de vägar inom byarna Skurup, Saritslöf, Sandåkra och Hylteberga som äro upplåtna för allmänt nyttjande och med annan huvudman än statlig eller kommunal myndighet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Nils Larssonska stiftelsen
Organisationsnummer:848000-0788
Adress:
  • Skurups kommun, Mikael Heimdal
  • 274 80 SKURUP
Telefonnummer:0411-53 60 00
E-post:mikael.heimdal@skurup.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS