ÄNDAMÅL

Av nettoinkomsten skall sedan årlig avsättning till kapitalet skett, årliga anslag ges till nedan angivna ändamål: a. En tiondel skall ges till Lutherhjälpen och Svenska kyrkans mission via församlingskollekten, b. Till Rinkaby församling, för drift och underhåll av lokaler för församlingen och ungdomsverksamheten, dock icke löner, c. Till kyrklig och ideell verksamhet inom församlingen, d. Till extra underhåll och försköning av Rinkaby kyrka och kyrkogård, e. Till stipendium för studerande från Rinkaby, Glanshammar, Lillkyrka och Ödeby socknar, vilka studerar vid konst- och musikskolor, f. För vård av min, mina föräldrars och morföräldrars gravar på Rinkaby kyrkogård avsättes 30 000 kr. Fördelningen mellan anslagen under b-e ovan får göras av kyrkorådet. Medel som ej utdelas ett år får reserveras kommande år.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Nils Karlssons, Kolja, Stiftelse
Organisationsnummer:802426-3330
Adress:
  • Glanshammars församling
  • Skolvägen 4
  • 703 85 GLANSHAMMAR
Telefonnummer:019-20 93 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:13 511 072 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS