ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att hälften av den årliga avkastningen skall årligen den 1:ste maj utdelas till Slumsystrarna i Helsingborg till bestridande av kostnaderna till deras barnkoloni. Andra hälften av avkastningen skall årligen utdelas och användas till beklädnad och skodon till fattiga konfirmandsbarn inom Helsingborg. Skulle Slumsystrarnas barnkoloni verksamhet upphöra, skall densamma halva avkastningen utdelas till inom Helsingborg boende, mantalsskrivna fattiga personer, män eller kvinnor eller bådadera med företrädesrätt för fattiga änkor med oförsörjda barn till antal och beloppets storlek som Kyrkorådet äger själv bestämma.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Nils Haqvin Olssons stiftelse
Organisationsnummer:843002-6339
Adress:
  • Helsingborgs Pastorat
  • Box 1453
  • 251 14 Helsingborg
Telefonnummer:42189161
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS