ÄNDAMÅL

[.] uppmuntra dels artister och dels ideella föreningar, konsertinstitutioner eller teatrar att uppföra mindre kända verk. För att öka kvaliteten på och behållningen av evenemang som innefattar uppförande av försummade verk [.] främja studier kring dylika verk för att göra dem spelbara och för att information om dem ska kunna lämnas i anslutning till ett uppförande. [.] främja distribution via digitala medier eller andra framtida tekniker av inspelningar av försummade verk. I syfte att bidra till att det i Stockholm med omnejd uppförs föreställningar inom konstformerna opera, romanssång och kammarmusik av mindre kända verk [.]. Stiftelsen ska främja de [..] angivna syftena genom att under minst sex år och med användande av sina samlade ekonomiska resurser så när som på 100 000 SEK efter ansökan eller eget initiativ utge – dels pris, stipendier eller projektbidrag till operasångare, romanssångare, kammarmusiker eller andra personer som har deltagit i eller visat intresse för uppföranden av mindre kända verk i Stockholm med omnejd eller för framtida sådana och som därmed har gjort eller kommer att göra uppföranden av detta slag möjliga, tillgängliga och intressanta för publiken och – dels bidrag till ideella föreningar, konsertinstitutioner eller teatrar som vill uppföra verk som nyss sagts.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Nils-Göran Olves stiftelse
Organisationsnummer:802481-7762
Adress:
  • Stiftelsen Kungliga Teaterns Solister
  • Box 16 253
  • 103 24 Stockholm
Telefonnummer:070-4951719
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS